tłumaczenia-francuski-contexte-tłumacz-przysięgły

TŁUMACZENIA POŚWIADCZONE

Tłumaczenia w formie pisemnej, opatrzone pieczęcią oraz podpisem tłumacza przysięgłego:

 • dokumenty dotyczące pojazdów
 • dyplomy, świadectwa ukończenia szkoły wyższej
 • akty urodzenia, zgonu, zawarcia związku małżeńskiego
 • umowy
 • statuty
 • pełnomocnictwa
 • zaświadczenia o niekaralności
 • wyroki i postanowienia sądowe
 • akty notarialne

 

tłumaczenia-francuski-contexte-tłumacz-przysięgły

TŁUMACZENIA USTNE

Profesjonalne tłumaczenia konsekutywne podczas różnego rodzaju wydarzeń:

 • podpisywanie aktów notarialnych
 • rozprawy sądowe
 • oficjalne zebrania np. zgromadzenie wspólników lub akcjonariuszy
 • śluby
 • przesłuchania​
 • konferencje biznesowe
 • negocjacje handlowe
 • szkolenia
 • targi
tłumaczenia-francuski-contexte-tłumacz-przysięgły

TŁUMACZENIA ZWYKŁE

Tłumaczenia z różnych dziedzin, niewymagające pieczęci i podpisu tłumacza przysięgłego:

 • instrukcje obsługi
 • strony internetowe
 • teksty marketingowe
 • korespondencja
 • cv
 • reklamy