Skip to main content

Większość z nas słyszała o tłumaczeniach przysięgłych. W Internecie znajdziemy mnóstwo ofert tłumaczy proponujących swoje usługi w ramach tłumaczeń. Jednak w jakiej sytuacji potrzebujemy tłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego? Czym różni się tłumaczenie przysięgłe od zwykłego tłumaczenia

Tłumaczenie zwykłe to najczęstsza usługa wykonywana przez tłumacza. Nie musi on posiadać stosownych kwalifikacji, które mają tłumacze przysięgli. W takim przypadku tłumacz przekłada na określony język obcy lub z języka obcego treść, która nie stanowi oficjalnego dokumentu. Takim tłumaczeniom podlegają najczęściej teksty i publikacje naukowych, tłumaczenie poezji, filmów etc. Oprócz tego tłumaczy się także materiały reklamowe, strony internetowe, katalogi i instrukcje obsługi. Możemy wyróżnić tłumaczenia zwykłe pisemne oraz ustne.

Oprócz tłumaczeń zwykłych pisemnych istnieją tłumaczenia ustne. Polegają one na prowadzonym na żywo przekładzie rozmowy, debaty, konferencji itp. Wśród nich można rozróżnić:

  • tłumaczenie symultaniczne, czyli równoległe do wypowiedzi osoby tłumaczonej,
  • konsekutywne, czyli tłumaczenie wykonywane podczas przerwy w wypowiedzi rozmówcy,
  • szeptane – prowadzone „na ucho” w trakcie przemówienia lub wypowiedzi jakiegoś mówcy.

W takim razie czym są tłumaczenia przysięgłe? Tak naprawdę prawidłowa nazwa takich tłumaczeń to tłumaczenia uwierzytelnione, z uwagi na to że tłumacz przysięgły uwierzytelnia tłumaczenie poprzez przystawienie urzędowej pieczęci a także opatrzone jest formułą poświadczającą. Tłumaczenie może być wykonane jedynie przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na oficjalną listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Tłumacz przysięgły wykonuje tłumaczenia poświadczone zgodnie z Ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Tłumacz przysięgły tłumaczy dokumenty oficjalne i specjalistyczne. Może dokonywać przekładów pisemnych jak i ustnych. Tłumaczy przede wszystkim dokumenty urzędowe i sądowe (m. in.: tłumaczenia dyplomów, świadectw, umów, faktur, testamentów, dokumentów procesowych). Tłumaczenia przysięgłe są wymagane także w przypadku rejestracji auta zagranicznego – właściciel pojazdu jest zobowiązany do przedstawienia tłumaczenia przysięgłego dokumentów samochodowych, m. in. dowodu rejestracyjnego.

Droga do zdobycia uprawnień tłumacza przysięgłego nie jest ani prosta, ani krótka, a same umiejętności językowe to jeszcze nie wszystkie wymagania, które kandydat musi spełnić, aby otrzymać prawo do wykonywania zawodu i znaleźć się na liście tłumaczy przysięgłych. Wystarczą, jeśli chcesz zostać tłumaczem książek lub instrukcji obsługi albo tłumaczyć teksty marketingowe.

Podsumowanie

Tłumaczenie przysięgłe jest konieczne, jeśli chcesz, aby tłumaczony dokument nabył lub utrzymał swą moc prawną. W takim wypadku należy bezwzględnie korzystać z usług tłumacza przysięgłego. Natomiast w przypadku prywatnych tekstów do przetłumaczenia jak listy, ulotki, instrukcje czy książki, wystarczy Ci tańsze tłumaczenie zwykłe. Warto jednak zawsze weryfikować, czy tłumacz jest osobą doświadczoną i rzetelną.

Odpowiedz