Tłumaczenia Poświadczone

Tłumaczenia poświadczone są to tłumaczenia w formie pisemnej, opatrzone pieczęcią oraz podpisem tłumacza przysięgłego. Jako tłumacz przysięgły języka francuskiego posiadam doświadczenie w pracy z dokumentami samochodowymi takimi jak dowód rejestracyjny, umowa sprzedaży pojazdu lub też faktura. Tłumaczę również dyplomy, świadectwa ukończenia szkoły, akty urodzenia, zgonu czy małżeństwa. Umowy, statuty, pełnomocnictwa często również wymagają pieczęci tłumacza przysięgłego i w mojej karierze zawodowej tłumacza języka francuskiego spotykam się z tego rodzaju dokumentami. Jeżeli potrzebują Państwo przetłumaczyć zaświadczenie o niekaralności, wyrok, postanowienie sądowe, albo akt notarialny to z pewnością, zwracając się do mnie jako tłumacza przysięgłego języka francuskiego, wybrali Państwo właściwą osobę do wykonania tego zadania.

  • Dokumenty samochodowe.
  • Dyplomy, świadectwa ukończenia szkoły.
  • Akty urodzenia, zgonu, zawarcia związku małżeńskiego.
  • Zaświadczenia o niekaralności