Skip to main content

Obecnie tłumaczenia są usługą powszechną i łatwo dostępną. Jak jednak każdy zawód, tłumacz ma również swoją historię.

Wszystko zaczęło się w czasach prehistorycznych. Kiedy spotykały się ze sobą dwa plemiona posługujące się różnymi językami próbowały się porozumieć za pomocą gestów. Z upływem czasu naturalnie lepszym rozwiązaniem okazało się tłumaczenie usłyszanej treści na język docelowy.
To właśnie wtedy powstała rola tłumacza. Początkowo osoby chcące spełniać tę funkcję uczyły się obcego języka podczas przebywania w towarzystwie ludzi, którzy się nimi posługiwali. Z czasem, im dłużej dana osoba przebywała w grupie, zapamiętywała coraz więcej nowych słów i zwrotów.
Tłumaczenia pisemne zaczęły z kolei powstawać z potrzeby zrozumienia tekstów religijnych. Początkowo były one bardzo dosłowne co w dużej mierze uniemożliwiało zrozumienie sensu tłumaczonej treści. Po pewnym czasie zaczęto tłumaczyć również utwory świeckie jednakże w dalszym ciągu nie były to przekłady dobrej jakości.

Po latach sztuka tłumaczenia rozwinęła się do tego stopnia, że umożliwiała zrozumienie tekstu spisanego w obcym języku. Opracowano standardy, dzięki którym tłumaczenia mogły zyskiwać na jakości. Powstały liczne stowarzyszenia wspierające i rozwijające pracę tłumaczy na całym świecie. Były to między innymi: Międzynarodowa Federacja Tłumaczy oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych AIIC. W Polsce powstały: Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich oraz Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych TEPIS.
Po trudnych początkach i mozolnej pracy wielu osób na całym świecie możemy dziś korzystać z licznych dobrych przekładów tekstów obcojęzycznych. Wraz z rozwojem języków, pojawianiem się nowych słów i trendów rozwija się również praca tłumacza. To właśnie dzięki niej możemy zrozumieć niemal każdą przekazywaną nam informację niezależnie od języka, w jakim została zredagowana.

Odpowiedz